Historik tidigare år: 2020-2021

Historik - tidigare år: 2020-2021

Historik:  Verksamhetsplan & viljeinriktning 2020-2021


Under konstruktion!


 • Verksamhetsplan & viljeinriktning
 • Aktuellt/Utskick från styrelsen


*******************************************

2021 Verksamhetsplan & viljeinriktning

Syfte

Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering
 • Att behålla arrendet intakt fram till 2025. Att underhålla vattensystemet
 • Att få grus till gångar och parkering
 • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas
 • Att inspirera till studier i olika former
 • Att informera om aktualiteter
 • Att måla färdigt staketet runt koloniområdet
 • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor)
 • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet och kring staketet samt rensa bort nedhängande grenar över staketet
 • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet samt om anläggande av nya koloniområden

Aktiviteter

 • Informationsträffar och cirklar
 • Föreläsningar och samverkan i nätverket SOS
 • Sociala aktiviteter
 • "Öppna möten" då medlemmar är välkomna att träffa styrelsen
 • Frö- och plantbyten på området
 • Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare
 • Medverkan från fler medlemmar i gemensamt arbete för föreningen

Tid

Verksamhetsåret 2021

Risk

Pandemin som pågått under 2020 kommer enligt prognosen att fortsätta in på 2021 och därmed även gällande restriktioner. Det innebär en osäkerhet om i vilken mån planerade aktiviteter är genomförbara.


Tillbaka/Om föreningen  >>


*********************************************


2020 Verksamhetsplan & viljeinriktning


Syfte

Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering hösten 2020.
 • Att behålla arrenderade området intakt fram till 2025.
 • Att få grus till gångar och parkering.
 • Att ny biodlare anlitas och avtal skrivs med denne.
 • Att inspirera till att arbetsgrupper bildas.
 • Att alla medlemmar skriver på avtal och regelverk för att säkerställa att alla medlemmar har samma dokument.
 • Att undersöka utökat samarbetet med Högdalens biokolanläggning – i syfte att få biokol.
 • Att informera om studier i olika former.
 • Att införskaffa ett arbetsbord för gemensamt bruk.
 • Att informera om aktualiteter.
 • Att informationsskyltar sätts upp vid grindarna och miljödiplomeringsskyltar vid entréerna.


Aktiviteter

- Informationsträffar och cirklar

- Föreläsningar och samverkan i nätverket SoS

- Sociala aktiviteter

- ”Öppna styrelsemöten”, då medlemmar är välkomna

- Frö- och plantbyten på området

- Färdigställande av rabatt längs staketet vid boden

- Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare

Tid

Verksamhetsåret 2020


Tillbaka/Om föreningen  >>

Utskick från Styrelsen 2022


22-02-07 Årsmötet gällande 2021 - per capsulam dvs. per mail/post.

Förtydligande angående revisionsberättelse, se mail utskickat 7 feb.


22-02-06 Årsmötet gällande 2021 - per capsulam dvs. per mail/post.

Dagordning och Röstningsformulär bifogades i mail utskickat 6 feb.


Röstformulär mailades 6 feb i separat mail. Du kan rösta fram till 20 feb.

I mailet finns fyra röstningsalternativ:

- Besvara frågorna direkt i mailet

- Besvara frågorna i worddokumentet

- Använd Google-formuläret

- Skriv ut formuläret och posta


(Föregående års och årets motioner behandlas vid ett senare tillfälle)

Mer info: Se mail utskickat 6 feb (2st)


22-01-30 Runåbergs fröer 15 % rabatt

Miljögruppen har glädjen att berätta att vi får 15% rabatt på Runåbergs fröers Hela frösortiment 14-28 feb.

Mer info/länk: Affisch  >>  Textinfo  >>

Länk: Runåbergs fröer  >>


22-01-30 Årsmötet gällande 2021 ändras till "per capsulam" dvs. per mail/post. Årsmöteshandlingar skickas 6 feb, dessa kan besvaras fram till 20 feb.

Mer info/länk: Mail dd. 30 jan  >>


22-01-09 Årsmöte gällande 2021, fysiskt möte söndag 20 feb, kl. 15.00. Kallelse. Planterarvägen 11 NB. OBS! Ändras till Per Capsulam, se info ovan...

Mer info/länk: Mail dd. 9 jan  >>

Historik:  Aktuellt/Utskick från styrelsen 2020-2021


Januari  2021

Februari  2021

Mars  2021

April  2021

Maj  2021

Juni  2021

  Juli  2021

  Augusti  2021

  September  2021

  Oktober  2021

  November  2021

  December  2021


  Januari 2020

  Februari 2020

  Mars 2020

  April 2020

  Maj 2020

  Juni 2020

  Juli 2020

  Augusti 2020

  September 2020

  Oktober 2020

  November 2020

  December 2020


  December  2021

  Gott Nytt odlings & verksamhetsår

  Vattnet stängs av för vintern

  När: 16 okt


  21-09-19 Höstens städdag 19 sep, kl. 10.00 (obligatorisk)

  Gemensam städdag/obligatorisk

  Lista med städuppgifter och avprickningslista sätts upp på boden.

  Har du grövre avfall till återvinning?


  • Kl 10 Vi börjar dagen med sedvanliga städuppgifter. Lista med arbetsuppgifter och en avprickningslista sätts upp på boden
  • Kl 11 Miljögruppen pratar om Miljödiplomering, bi/fjärilsrabatten, ängen och gamla rabatten
  • 11.30-13 Städpunkt "bi/fjärilsrabatt" på gräsmattan (Miljögruppen)

  • Kl 12 Grillen tänds. Var och en tar med sig det den vill grilla

  • Kl 14 Samtal om åtgärder mot stölder och vandalisering, för de som vill

  • 12.30-14 Städpunkt "ängen" och "gamla rabatten" i gemensamma trädgården (Miljögruppen)

  Det kommer även att finnas möjligheter till bortforsling av skräp och sånt som inte kan komposteras på lotten för den som behöver.
  Föreningens arbetsgrupper kommer finnas på plats och informera om sitt arbete.


  Föreningen bjuder på fika.

  Den som har frukt och bär eller vill baka något är varmt välkomna att bidra.


  Mer info/länk: Mail dd. 17 sept  >>


  Miljögruppens program: Se ovan...

  • Resterande eko fröer från Runåbergs delas ut, till dem som inte redan fått - först till kvarn!
  • Utlottning av eko fröer och presentkort från Impecta. De har även sponsrat med värdecheckar och infomaterial
  • Vill du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter, skriv upp dig på listan på söndag eller maila
  • Skriv upp dig som "fadder" till bi/fjärilsrabaten


  Mer info/länk: Mail dd. 18 sept  >>

  Bilagor: Affisch  >>    Växtlista bi/fjärilsrabatt  >>    Frölista bi/fjärilsrabatt  >>


  21-08-28 Frö-, plant- & sticklings  byte lördag 28 aug, kl. 12.00-15.00  >>


  Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

  När: Se ovan...


  Eftersyn görs v.27 för att följa upp att åtgärder är utförda

  När: 17 juli


  21-07-03 Nyhetsbrev 3 juli 2021  >>


  21-06-24 Tips! Fototävling i sommar:
  FOTOTÄVLINGEN ”Djur älskar buskar och träd – fåglar, fjärilar, humlor och djur som besöker koloniområdet.
  Vi firar Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum med denna tävling, öppen för alla kolonister. SKs Miljökommitté arrangerar.
  E-posta dina bidrag senast 1 augusti 2021 till fototavling@sthlmkoloni.se

  Mer info/länk: Affisch och info  >>


  21-06-22 EGK Miljögrupp 2021 startade 10 juni (ersätter tidigare planerad Miljödiplomeringscirkel), Som första prio tar vi oss an Miljödiplomeringen och uppgradering till brons. Nästa möte 30 juni. Vi vill bli några fler!

  Mer info/länk: Mail dd. 21-06-22  >>      Affisch Miljögruppen  >>


  21-06-10 Protokoll extra årsmöte (fyllnadsval av 2 pers: kassör, ledamot)

  Protokoll från fyllnadsvalet 210530 mailades/skickades ut 10 juni!


  21-05-28 Syn av samtliga lotter helgen 19-20 juni, uppföljande syn ca v.29

  Helgen 19-20 juni är det dags för den årliga lottsynen. Detta för att se att alla kommit igång med sin odling. Vi utgår då från ett synprotokoll,,,
  En uppföljande syn en månad senare då eventuella påpekanden skall vara åtgärdade... Se nyhetsbrevet (maj-2021) för hela informationstexten, länk nedan...


  21-05-28 Nyhetsbrev maj-2021  >>


  21-05-17 Extra årsmöte EGK 30 maj

  Formulär skickades ut via e-post/post 17 maj. De besvarade frågorna skall vara inskickade senast sön 30 maj. Frågorna kan besvaras direkt i mailen eller i det bifogade dokumentet, som först behöver sparas ned på datorn...


  21-05-14 Fyllnadsval styrelsen via e-post/post, kassör samt en ledamot.

  Valberedningen skickar ut sitt förslag på nya styrelsemedlemmar senast sön 16 maj och röstning sker därefter under 2 veckor fram till årsmötesdagen sön 30 maj, vilket är sista dagen att lämna sin röst.

  Mer info/länk: Mail dd. 14 maj >>


  21-05-09 Städdagar 8-16 maj. Gemensamma städdagar/obligatorisk

  Vill du måla och/eller laga staket? Har du grövre avfall till återvinning?

  Mer info/länk: Mail dd. 9 maj  >>


  21-05-06 Valberedningen uppmanar att vi behöver hjälpas åt. Skarpt läge!

  Styrelsen behöver fler medlemmar. Se information mailad 6 maj!


  Vattnet sätts på för säsongen

  När: 2 maj


  21-04-27 Vårens städdagar 8-16 april - tänk på att hålla avstånd och följa FHM rekommendationer!


  I år äger våra städdagar rum den 8-16 maj. Vi sätter upp en lista på arbetsuppgifter i boden där alla som medverkar kan skriva upp sig.
  Det går även bra att anmäla sig på på mejl: enskedegardskoloni@gmail.com

  Styrelsen kommer att vara på plats:

  helgen 8-9/5 kl 10-14 samt

  helgen 15-16/5 kl 10-14.


  Tanken är att alla dagar i perioden är möjliga städdagar. Naturligtvis kan arbetsuppgifter utföras även efter de planerade städdagarna, meddela gärna styrelsen om detta.

  Vattnet sätts på senast 1-2 maj.

  Mer info/länk: Mail dd. 27 april  >>


  21-04-15 Extraval till styrelsen. Viktigt! Information mailad 15 april!


  21-04-10 Årets jord- och gödselbeställning.

  Gemensam beställning av jord, gödsel och annat; bl.a fiberdukar, kålnät, bark, pallkragar.

  Maila in din beställning senast 19 april.  Leverans 29 april. Information & eställningslista  >>


  21-04-07 Nyhetsbrev april-2021  >>


  Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2021, blir digital även i år!

  Tema: "Blomstertid. Den kommer."

  När: 25-28 mars, digitalt event + fortfarande möjlighet att se ett flertal webinar i april, 110kr (rabattkod i senaste Kolonitidningen) för 30 dagar.

  Länk/mer info: Nordiska trädgårdar  >>  21-03-17 Dags att betala årsavgiften för 2021

  Skriv namn och lottnr. Senast 30 april


  21-02-11 Miljödiplomeringscirkel 2021 - Dags att uppdatera till brons!

  Cirkelstart april, kl. 18.00 (datum kommer!) Häng med från början!

  Anmäl dig till 2021 års Miljödiplomeringscirkel, start mitten mars. Målet är att föreningen uppgraderar till brons i höst. Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt. Under våren 2021 träffas vi via Zoom. Sen får vi se när och hur vi kan ses på ”riktigt”. Totalt 6-8 träffar under året. Begränsat antal platser, först till kvarn.
  I samarbete med Studiefrämjandet.

  Anmälan info@enskedegardskoloni.se
  Mer info/länk: Mail dd. 11 feb  >>    Affisch dd. 11 feb  >>  21-02-03 Ny möjlighet, Zoomträff måndag 8 feb kl. 18.00-19.00

  Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomeringscirkel.   Årsmöte gällande 2020, årsmöteshandlingar samt frågorna att rösta på mejlades ut 1 feb.

  När: Söndag 14 februari
  Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via "poströstning" (digitalt eller fysisk post)


  • Röstning sker i år via e-post eller fysisk post. Ytterligare information om tillväggångssätt hittas i mailet. Protokoll skickas senare.
   Frågorna ska vara inskickade senast 14 feb.
   Mer info/länk:
   Mail dd. 1 feb-2021  >>


  Fröruset - fröbytardag 2021,är inställt i år pga covid-19.

  Arr: Peppar & Pumpa, Studiefrämjandet


  Årsmöte gällande 2020, kallelse med dagordning skickades ut 21-01-03

  När: Söndag 14 februari
  Var: Pga c-pandemin sker årsmötet via "poströstning" (digitalt eller fysisk post)


  Årsmötet kommer att ske via poströstning (digitalt eller via fysisk post) eftersom pandemin enligt prognos kommer att fortsätta våren 2021 och då omöjliggör ett fysiskt möte. Mer info och handlingar mailas ut senast 21-02-01.


  • Röstformulär i enlighet med dagordningen samt handlingar kommer att skickas ut senast 21 02 01. Röstningen kan genomföras från detta datum fram till och med årsmötesdagen 14 februari. Mer information kommer i nästa utskick.

   Motioner ska vara inskickade senast 21 01 15 (till allmänna mejlen eller med fysisk post till Gunilla Östgren, Orrfjärdsgränd 7, 120 51 Årsta). Motionerna kommer ej att behandlas 21 02 14 utan bordläggas tills ett extra årsmöte kan hållas där diskussion på plats är möjlig.
   Länk/info: Mail dd. 3 jan 2021  >>


  ******************


  Utskick från Styrelsen 2020


  Årsmöte 2018-19, kallelse skickades ut 191125

  När: Söndag 19 januari, kl. 14.00.
  (Kom kl 13.00 om du ännu inte skrivit på det nya kontraktet).
  Var:
  Samma kvarterslokal som föregående år. Planterarvägen 11 nb, T-Enskede gård.


  • Senast 22 december vill vi ha dina/era motioner, men gärna innan pga. jul/helger. Årsmöteshandlingar skickas ut 30 december.
   Senast 13 januari vill vi ha din/er anmälan att du/ni kommer på årsmötet.


  Fröruset - fröbytardag. Arr: Peppar & Pumpa och Studiefrämjandet

  När: Söndag 19 januari, kl. 12.00-16.00
  Var:
  Tensta konsthall, T-Tensta


  Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2020 OBS! inställd

  Tema: "Blomstertid. Den kommer"

  När: 26-29 mars

  Var: Stockholmsmässan, Älvsjö

  • 2020-03-11 Stockholmsmässan ställer tills vidare in samtliga mässor i enlighet med nationella riktlinjer i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.
   Mer info/länk: Stockholmsmässan >>

   Se Live-sändningen från Nordiska trädgårdar från 26 mars
   Mer info/länk: Trädgårdsmässan LIVE/FB  >>
   Mer info/Länk: OdlingsTV  >>

   Nordiska trädgårdar, ett samarrangemang mellan Stockholmsmässan och FOR, Fritids-odlingens riksorganisation, där Koloniträdgårdsförbundet, är en av de största medlems-föreningarna. Rabattkupong på entrebiljett hittar du i senaste numret av vår tidning Koloniträdgården nr.1/20.
   Glöm inte att ta med dig kupongen "mässpresent", finns i samma nummer!

   Om du av någon anledning inte fått tidningen, hör av dig till styrelsen, så fixar vi det! Tidningen kommer ut 4-5 gånger per år. Kom ihåg att meddela adressändring, maila styrelsen  >>


  Vårens gemensamma beställning av jord, gödsel mm

  Produkt/prislista mailad 30/3 >>

  Gemensam beställning av bl.a  jord, gödsel, fiberdukar, kålnät, bark, pallkragar.


  • Mejla in din beställning + namn och lottnummer till enskedegardskoloni@gmail.com senast 15/4.
   OBS! I å
   r blir det bara bara ett beställningstillfälle.

   Beräknad leveransdag: torsd 30/4 på parkeringsplatsen på kolonin.
   Avhämtning, avprickning: sker from 30/4.
   Betalningsalternativ: swish, pg eller kontant. Swish- och kontonummer mailas ut senare.(Tgross/Årsta partihallar).   Gemensam städdag våren 2020 OBS! inställd

  När: Lördag 9/5 

  Var: Samling vid boden för närvaro och arbetsuppgifter.  

  • Vårens städdag är inställd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Istället kommer städuppgifter kunna göras under hela maj. Välj själv tid och uppgift och om du vill utföra den själv eller tillsammans med någon. Håll behörigt avstånd!
   Typ av städuppgifter mailas ut i början av maj. Återkommer med info...

   Ingen gemensam bortforsling av avfall/bråte kommer att ske i nuläget.
   Styrelsen tar ställning och återkommer längre fram angående om gemensam städdag kan anordnas till hösten och om container då kan beställas.


  • Syn av samtliga lotter - mer information finns i Nyhetsbrev dd. 20-06-04  >> När: v.25 (15-21/6) Information och kriterier mailas ut till alla medlemmar.
   Ev kommentarer för åtgärd mailas ut till alla medlemmar separat.Ny syn kommer att göras 19 juli - då vi går igenom att markerade åtgärder är utförda.
   Arrenden som inte sköts ordentligt kommer inte att förlängas.  • 20-06-22 Fyllnadsval till valberedningen (1 person) sker Per Capsulam. Nominering: Anmäl ditt intresse, eller föreslå någon annan (hen bör först tillfrågas!). Maila in förslag senast 5 juli. Val sker i mittten av augusti, återkommer med datum efter 5 juli.
   Efter nomineringsförfarandet mailas namnförslag ut till medlemmarna som får ta ställning. Då vi inte kan samlas pga. Coronapandemin planeras ett sk. per capsulam. Extra årsmöte mm sker digitalt.
   Mer info: Brev dd. 22 juni  >>

  • 20-06-28 Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
   Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
   Ny syn görs 19 juli. Val
   Mer info: Mail dd. 28 juni - synprotokoll  >>

  • 20-07-03 Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff över en fika.
   "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 11 juli, kl. 13.30-16.00.
   V
   i träffas - med lagom avstånd - för att prata om föreningen, odling, koloniträdgårdsrörelsen och val inför kommande årsmöte. Vi ses vid boden/gräsmattan.
   Mer info/länk: Mail dd. 3 juli  >>  (inställd pga regn, @ dd. 10 juli)


  • 20-07-06 Kallelse till extra årsmöte, val till valberedningen (1 pers)

   Kallelse går ut måndag 6 juli, sista dagen att svara är måndag 17 aug. Efter 17 aug 2020 räknas rösterna ihop och resultatet skickas ut till alla medlemmar.

   Mer info/länk: Mail dd. 6 juli  >>


  • 20-07-15 Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
   "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 18 juli, kl. 13.30-16.00.
   V
   i träffas och har kaffeknytis på lagom avstånd till varandra för att prata om föreningen, odling och koloniträdgårdsrörelsen. Och vilka val vi behöver göra kommande årsmöte förstås. Mer info/länk: Mail dd. 15 juli  >>


  • Eftersyn görs under v. 29 för att följa upp att åtgärder är utförda

   När: 19/7, se ovan...  • 20-xx-xx Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) 

   Samtidigt som vi alla förbereder odlingarna, behöver vi också förbereda val till förtroendeposter i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Är du sugen på att ställa upp för val eller vet du någon du tycker skulle passa? Mer info/länk: Mail 2020  >>

  • 20-08-12 Nyhetsbrev augusti-20  >>


  • 20-08-18 Festkommitén (Ingrid, Maria, Jocke och Susanne) bjuder in till Knytisfika på lagom avstånd, lördag 22 augusti kl.13.30 med avslut vid 16.. Kom till boden/gräsmattan.
   Mer info/länk: Mail dd. 18 aug  >>

  • Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

   När: Se ovan...


  • 20-09-06 Gemensamma städdagar lö-sö 12-13 sept (obligatoriskt)
   Nu inbjuder vi med försiktighet till två dagars städhelg. Städuppgifter och närvarolista anslås vid boden. Arbetet sker enskilt eller i små grupper t,ex familjevis för att följa FHM: rekommendationer...
   Mer info/länk: Mail dd. 6 sept  >>


  • 20-09-20 Valberedningen (Marianne, Ingrid och Susanne) 

   Valberedningen håller som bäst på att kontakta er som är föreslagna till förtroendeuppdrag i koloniföreningen. 
   Utan styrelse, revisorer och valberedare, ingen odling, så det är dags att ställa upp! Kanske har du suttit i styrelsen förut, eller aldrig, det spelar ingen roll!

   Mer info/länk: Mail dd. 20 sep  >>

  • 20-10-06 Vattnet stängs av lördagen 17 okt (mitt på dagen)
   Mer info/länk: Mail dd. 6 okt  >>


  • 20-12-14 Miljödiplomeringscirkel 2021 - Introträff 20-12-17 kl. 18-19

   Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomerings-cirkel. Ingrid Rogblad/Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson Studie-främjandet berättar om Miljödiplomering och varför det är viktigt. Hon berättar även om studiecirklar. Anette Svedberg (cirkelledare) berättar om kommande Miljödiplomeringscirkel och planeringen.

   Är du osäker på Zoom? Snabbgenomgång av Zoom innan introträffen kl. 17-17.40. Mer info/länk: Mail dd. 14 dec  >>

   Ny möjlighet: Zoomträff 8 feb 2021, kl. 18.00-19.00 2021. Anmäl dig  >>