Historik - "Verksamhetsplan & viljeinriktning"

Historik: Verksamhetsplan & viljeinriktning

2020 Verksamhetsplan & viljeinriktning


Syfte

Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering hösten 2020.
 • Att behålla arrenderade området intakt fram till 2025.
 • Att få grus till gångar och parkering.
 • Att ny biodlare anlitas och avtal skrivs med denne.
 • Att inspirera till att arbetsgrupper bildas.
 • Att alla medlemmar skriver på avtal och regelverk för att säkerställa att alla medlemmar har samma dokument.
 • Att undersöka utökat samarbetet med Högdalens biokolanläggning – i syfte att få biokol.
 • Att informera om studier i olika former.
 • Att införskaffa ett arbetsbord för gemensamt bruk.
 • Att informera om aktualiteter.
 • Att informationsskyltar sätts upp vid grindarna och miljödiplomeringsskyltar vid entréerna.


Aktiviteter

- Informationsträffar och cirklar

- Föreläsningar och samverkan i nätverket SoS

- Sociala aktiviteter

- ”Öppna styrelsemöten”, då medlemmar är välkomna

- Frö- och plantbyten på området

- Färdigställande av rabatt längs staketet vid boden

- Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare

Tid

Verksamhetsåret 2020Tillbaka/Om föreningen  >>