Hem


Enskede gårds

koloniträdgårdar

Välkommen till Enskede gårds koloniträdgårdar


Området ligger naturskönt beläget mellan Enskede Ridskola och Enskedeparken.

Här bedrivs ekologisk odling på 85 st odlingslotter i olika storlekar.


Området har en historia från 1800-­talet, när det var ett mönsterjordbruk lett av Axel Odelberg. Mangårdsbyggnaden, gårdshuset fyrkanten och trädgårdsmästarens bostad finns fortfarande kvar från den tiden.

Ta hand om varandra!
På grund av det rådande coronaläget är det Viktigt att följa utvecklingen och givna rekommendationer för att undvika att sprida smitta eller att själv bli smittad.

Se info: SVT.se >>   Folkhälsomyndigheten >>   Krisinformation.se >>

Copyright © All Rights Reserved - Enskede gårds koloniträdgårdar