Hem

Välkommen till Enskede gårds koloniträdgårdar


Området ligger naturskönt beläget mellan Enskede Ridskola och Enskedeparken.

Här bedrivs ekologisk odling på 86 st odlingslotter i olika storlekar.

Föreningen är miljödiplomerad på grundnivå sedan 2017 och arbetar nu för att upp-gradera till bronsnivån i höst. Ny miljödiplomeringscirkel startar mitten mars.


Området har en historia från 1800-­talet, när det var ett mönsterjordbruk lett av Axel Odelberg. Mangårdsbyggnaden, gårdshuset, fyrkanten och trädgårdsmästarens bostad finns fortfarande kvar från den tiden.

Länkar/info:  Att bli kolonist/kölista  >>    Så här hittar du hit/karta  >>

Håll i, håll ut och håll avstånd - Ta hand om varandra och visa hänsyn!
På grund av det rådande coronaläget är det Viktigt att följa utvecklingen och givna rekommendationer för att undvika att sprida smitta eller att själv bli smittad.


  • Känner du av symptom på luftvägsinfektion, även lindriga? Stanna hemma!
  • Tvätta händer, håll avstånd - håll i och håll ut för att bromsa smittan.

Länkar/info:  SVT.se >>    Folkhälsomyndigheten >>    Krisinformation.se >>

Enskede gård/kolonikarta akvarell: Peter Bonde


Historik - områdeskarta:

Senaste inlägg


21-04-07 Nyhetsbrev april-2021  >>


21-02-11 Miljödiplomeringscirkel

Dags att uppdatera till brons! Cirkelstart april, kl. 18.00

Nu är det dags att anmäla sig till 2021 års Miljödiplomeringscirkel.

Start mitten mars. Målet för denna cirkel är att föreningen uppgraderar till brons i höst.

Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt. Häng med från början och anmäl ditt intresse via mail. Under våren 2021 träffas vi via Zoom. Sen får vi se när och hur vi kan ses på ”riktigt”.

Totalt 6-8 träffar under året.

Begränsat antal platser, först till kvarn.

Samarbete med Studiefrämjandet.

Anmälan info@enskedegardskoloni.se

Mer info/länk: Mail dd. 11 feb  >>

Mer info/länk: Affisch dd. 11 feb  >>


21-02-03 Ny möjlighet, Zoomträff

Måndag 8 feb kl. 18.00-19.00,

Digital "introträff" inför kommande Miljödiplomeringscirkel via Zoom.

Ingrid Rogblad informerar om miljö-diplomering och studiecirklar.

Anette Svedberg berättar om kommande cirkel och planering.

Mer info/länk: Mail dd. 3 feb  >>

Mer info/länk: Affisch dd. 3 feb  >>

Enkel instr zoom  >>    Detaljerad  >>

Vill du ha hjälp med Zoom, mejla  >>


21-02-14 Årsmöteshandlingar samt frågorna att rösta på mailades ut 1 feb. Röstning sker i år via e-post eller fysisk post. Ytterligare information om tillväggångssätt hittas i mailet.

Protokoll skickas senare. Frågorna ska vara inskickade senast 14 feb.

Mer info/länk: Mail dd. 1 feb-2021  >>


21-02-14 Kallelse till årsmöte EGK

Årsmötet kommer att ske via poströstning (digitalt eller via fysisk post) eftersom pandemin enligt prognos kommer att fortsätta våren 2021 och då omöjliggör ett fysiskt möte. Mer info och handlingar mailas ut senast 21-02-01...

Mer info/länk: Mail dd. 3 jan-2021  >>