Miljödiplomering

MILJÖDIPLOMERING - från grundnivå till brons 2022

Hej alla medlemmar!


EGK Miljögrupp bjuder in till "Frö-, plant- & sticklingsbyte" Lördag 28 aug, kl. 12.00-15.00

I linje med Miljödiplomering och kommande uppgradering till bronsnivån vill vi inspirera till biologisk mångfald och hållbart odlande.


Inlämning av fröer, plantor och sticklingar sker mellan 10.00-12.00.

Själva bytet sker mellan kl. 12.00-15.00.


Kom & byt och lär dig vika fröpåsar á la Linné. Vi delar ut några påsar med ängsfröer, först till kvarn.

Vi håller till på verandan/boden. Mer info hittar du på bifogad affisch  >>

Tänk på att hålla avstånd.


Varmt välkommen!


EGK Miljögrupp:

Anette. Meg & Peter

Växtlista med förslag på blommande örter under Hela säsongen

Hjälp dina pollinatörer hela säsongen och skapa en Rikare trädgård!


Mer info/länk: Vår gemensamma bi/fjärilsrabatt är inspirerad av växtlistan  >>

Hör av dig om du vill donera växter till rabatten!

Hej alla medlemmar!


Kom på Miljögruppens städpunkter på Söndag 19 sep, kl. 11.00-14.00


I linje med Miljödiplomering och kommande uppgradering till bronsnivån vill vi inspirera till biologisk mångfald och hållbart odlande samt att hjälpa bin, fjärilar och andra pollinerare att ha mer "mat" under hela säsongen.


Denna gång genom att skapa en gemensam bi/fjärilsrabatt på gräsmattan, samt att fortsätta arbetet med att skapa "ängen" i den gemensamma trädgården/fruktlunden. Där finns även en "gammal rabatt" som vi vill rensa fram.
Det behövs 2-3 personer för varje miljöpunkt.


Program för Miljögruppens städpunkter enligt affischen  >>

11.00 Miljögruppen pratar kort om Miljödiplomering, bi/fjärilsrabatten, ängen och gamla rabatten

11.30-13.00 Städpunkt "Bi/fjärilsrabatt: Vi gräver rabatten, blandar jorden inför kommande plantering. Anette och Peter handleder.

12.30-14.00 Städpunkt "ängen" och "gamla rabatten": Sand tillsätts till ängen, rensning och ev sådd. Meg handleder vad som behövs göras.


Program i samband med pratet kl. 11.00:

 • Resterande eko fröer från Runåbergs delas ut, till dem som inte redan fått - först till kvarn!
 • Utlottning av eko fröer och presentkort från Impecta. De har även sponsrat med värdecheckar och infomaterial
 • Vill du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter, skriv upp dig på listan på söndag eller maila
 • Skriv upp dig som "fadder" till bi/fjärilsrabaten


Mer info hittar du på bifogad affisch  >>  Mer info/länk: Mail dd. 21-09-18  >>

Bilagor: Växtlista bi/fjärilsrabatt  >>    Frölista bi/fjärilsrabatt  >>


Föreningens program för gemensamma städdagen: Mail dd. 21-09-17  >>


Tänk på att hålla avstånd.


Varmt välkommen!


EGK Miljögrupp:

Anette. Meg & Peter

EGK Miljögrupp 2021 - startade 10 juni - dags att uppdatera till brons!Koloniträdgårdförbundet om miljödiplomering

Koloniträdgårdsförbundet förespråkar att föreningarna miljödiplomerar sig.

Så här skriver de på sin hemsida:


"Miljödiplomera din förening!

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårds-föreningarnas verksamhet. Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel.


Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra.


Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning.


Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön,


Föreningen ska först uppnå en grundnivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer (brons, silver, guldnivå) genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: "organisation", "jord och odling", "biologisk mångfald", "vatten", "energi, material, avfall" samt "transport och maskiner".


Koloniträdgårdsförbundet - Miljödiplomering.

Ladda ner/läs: Häfte med information och kriterierna för miljödiplomering  >>


För ytterligare information:

Kontakta trädgårdskonsulent Ulf Nilsson: ulf.nilsson@koloni.org angående Koloniträdgårdsförbundets arbete beträffande miljödiplomering.Enskede gårds miljödiplomering - från grundnivå mot brons


Grunddiplomering 2017

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljö-

diplomeringen. Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå enligt Koloniträdgårdsförbundets uppdaterade kriterier (VT-2020).


Grunddiplomeringen arbetades fram av Miljögruppen, främst Anita Jarnestedt och Gunilla Östberg. På sluttampen tillkom Louise Fredriksson och Anette Svedberg.(Anette var inte med i slutfasen pga. hjärnskakning)


Enskede gårds miljödiplomerings- & odlingscirkel 2019

Syftet var att fortsätta  miljödiplomeringsarbetet, följa odlingsåret och uppgradera till bronsnivå. Den startades januari 2019 av Anette Svedberg.
Ett gäng glada och entusiastiska odlare träffades en gång i månaden från januari till november 2019, totalt blev det tio träffar.

Vi fick stor hjälp av Kjell Eklind/Studiefrämjandet både med material, kopiering, rådgivning och lokaler. Även Ulf Nilsson/Koloniträdgårdsförbundet var till stor hjälp med tips och råd. Vår egen odlingsrådgivare Susanne var också till hjälp.


Föreningen har ingen lokal eller klubbhus som fungerar för studier..

Kjell och Studiefrämjandet hjälpte oss att anordna träffar i deras lokaler på Norr-tullsgatan (nära Odenplan) under de kallare månaderna. När det var varmare var vi på koloniområdet.


Som studiematerial användes "Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar" och "Lätt om odling" från Koloniträdgårdsförbundet, boken "Med gröna fingrar, trädgårds- rådgivarnas praktiska handbok" (boken finns att låna i boden för den som vill),

Kjell Eklind  delade med sig av många intressanta faktahäften till oss i cirkeln.

En uppsättning av "Lätt om odling" finns i boden som alla medlekan låna.


Cirkeln planerades att pågå i första hand under 2019 med en träff per månad (ej juli och december). Tanken fanns att vi skulle sammanställa ett häfte i slutet på cirkeln, men det hanns inte med.


Miljödiplomeringen: Vi tog bl.a fram förslag på vilka kriterier som kunde användas till kommande uppgradering till bronsnivån. Vi påbörjade arbetet att ta fram ett förslag till miljöpolicy. På en av anslagstavlorna på verandan kommer det finnas mer information om miljödiplomering.


Odling: Förutom att arbeta med miljödiplomeringen lärde vi oss mer om odling och gjorde även visst praktiskt arbete, vi lånade bl.a jordmätare av Koloniträdgårds-förbundet i juni och utförde pH-mätningar av jorden på våra respektive lotter samt på kullen, i fruktlunden och invid boden. De flesta mätningarna visade lite för höga pH-värden. Vi fick tips av Kjell Eklind om hur vi kunde förändra jorden och vad vi skulle tänka på. Vissa av oss gjorde även rullprov av jorden.

I augusti bjöds Kjell Eklind/Studiefrämjandet in för en uppföljande pH-mätning på samma ställen och noterade skillnaderna. Kjell gav oss många värdefulla tips angående jord, komposter och mångfald.


Vi hade många och lärorika samtal under cirkeln, bl.a diskuterades följande::

- planering inför bronsnivån, vilka kriterier som är lämpliga för uppgradering till brons

- kompostering, hur den kan fungera bättre

- ekomärkning, ekologiska fröer, e-planta (kvalitetsmärkning)

- förkultivering/direktsådd, 1-2-fleråriga frön, vinterodling, fröbyte

- gödselvatten (bl.s nässel-, vallörts-, guldvatten)

- biologisk mångfald, växtskydd

- samodling, växtföljd (4-årig)

- jordkvalitet och hur den påverkar det som växer, indikatorväxter, pH-värde

- blommande växter/örter under hela säsongen hjälper de vilda pollinatörerna

- klok och klimatvänlig bevattning, täckodling


Roligt och lärorikt var det. Tiden blev knapp ibland. Lärdom till nästa cirkel att renodla, färre broschyrer och extramaterial för att underlätta för alla.


Om du vill se mer av vad vi gjorde under året finns anteckningar från träffarna i en pärm i boden som du kan låna och läsa. Glöm inte att ställa tillbaka pärmen!Miljödiplomeringscirkeln 2020 ställdes in - Corona omöjliggjorde starten!

Fortsättning på tidigare cirkeln skulle ha ägt 2020, men pga. av Coronapandemin sköts den först upp, sen ställdes cirkeln in helt. Vi fick "dispans" att uppgradera till bronsnivån till hösten.

Våren 2020 uppdaterade Koloniträdgårdsförbundet Miljödiplomeringskriterierna.

Det innebär att vi behöver se över valda kriterier och till viss del välja nya samt uppgradera efter de nya kriterierna.Miljödiplomeringscirkeln 2021 - Corona påverkar fortfarande...

Både 17 december 2020 och 8 februari 2021 erbjöds alla medlemmar att lyssna via Zoom på Ingrid Rogblad/Studiefrämjandet och Anette Svedberg som berättade om kommande Miljödiplomeringscirkel. Cirkeln skulle ha påbörjats i februari, sen mars, Starten skjöts upp flera gånger pga av Coronarestriktioner och annat. Veckorna gick. Väntetiden gick till planering och förberedelser inför cirkelstarten., samt att förstå och skriva instruktion till Zoom för att vi över huvudtaget skulle kunna starta cirkeln. Att träffas "på riktigt" var vaken tillåtet eller Corona-säkert.


Äntligen - 10 juni startade EGK Miljögrupp 2021!

Till slut kunde vi starta! Efter många och långa turer omvandlade jag cirkeln till en Miljögrupp. Tråkigt att inte samarbeta med Studiefrämjandet, men det fungerade inte lika bra som under föregående cirkel då Kjell Eklind hjäpte oss!

Som första prio tar vi oss an Miljödiplomeringen och uppgraderingen till bronsnivån.

Målet är att föreningen uppgraderas till brons i höst.


Vi kan bli några fler i gruppen. Men, begränsat antal platser, först till kvarn.

Det kommer bli lärorikt, inspirerande och roligt!

Vårt första möte hade vi 10 juni då diskuterades hur vi kan gå vidare med planering.

Mycket av förarbetet är redan gjort och många kriterier är redan klara eller görs redan av föreningen. Det behövs inte många poäng för bronsuppgradering.

Nästa möte är planerat till den 30 juni.


Maila om du är intresserad och vill vara med och jobba för miljön i gruppen!

E-posta till: info@enskedegardskoloni.se  >>


Varmt välkommen!


Gröna hälsningar/EGK Miljögrupp 2021:

Anette, Meg & Peter

Blandat om miljö & sånt


Koloniträdgårdsförbundet (KTF)  >>


 • KTF - Miljödiplomering

Läs om miljödiplomering och ladda ner material för mer information.

Mer info/länk: Miljödiplomering  >>


 • KTF - Faktabanken

Lär dig mer! Här finns material, information och länkar som kan komma till nytta under Miljödiplomeringsarbetet.

Mer info/länk: Faktabanken  >>


*** *** ***

Stockholms Koloniträdgårdar (SK)  >>


 • SK - Miljöpolicy och miljöarbete

Läs om hus SK arbetar för att öka den biologiska mångfalden och förbättra miljön, bl.a genom plantering av träd och buskar, att koloniträdgårdar ska ha slutna kretslopp och en så liten påverkan på klimatet som möjligt. Samt även ökad kompostering, minskad plastanvändning, vattenhushållning och att inte bidra till spridningen av invasiva främmande arter.

Mer info/länk: SK miljöpolicy >>


*** *** ***


Skarpnäck Bronsdiplomering (2016)  >>


 • Artikel: Intresset är stort för att miljödiplomera koloniträdgårdar

Miljö och Miljödiplomering står högt upp på agendan hos KTF, som vill få fler föreningar i hela landet att miljödiplomera.

Mer info/länk: SVT.se 2018-05-11  >>


*** *** ***

Miljödiplomerade föreningar i  Sthlm, enl. Sthlms Koloniträdgårdar 2022  >>


Låt dig inspireras av olika föreningars miljödiplomeringsarbete (Stockholm).

Blandade stug- och odlingsföreningar.


 • Miljödiplomering påbörjad! (13 st)


Barnängen (Södermalm)

Drevvikens fritidsträdgårdar

Erikdalslundens koloniträdgårdsförening

Iris koloniträdgårdsförening

Johannelunds koloniträdgårdsförening

Lilla Frescati koloniförening
Lövsta koloniträdgårdsförening

Orhem fritidsträdgårdar Trekanten (Skarpnäck)

Riddersviks gårds fritidsträdgårdsförening

Skarpnäcks fritidsträdgårdar (Skarpnäck)

Skrubba koloniträdgårdsförening
Stora Mossens koloniträdgårdsförening
Sundby fritidsby koloniträdgårdsförening


 • GRUND (14 st)


Bromma:

Gubbkärrets koloniträdgårdsförening >>

Riksby koloniförening >>

Åkeshov III (enbart mail, saknar hemsida) >>


Enskede:

Enskede gårds koloniträdgårdar  >> 

Skanskvarn koloniträdgårdsföreningen  >>

Årstafältets koloniområde  >>


Farsta:
Forsåns trädgårdsförening  >>


Hägersten-Liljeholmen:
Fågelsångens trädgårdsförening  >>


Skarpnäck:
Pungpinans fritidsträdgårdar  >>

Täppans fritidsträdgårda >>

Södermalm:
Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening  >>

Tanto Norra koloniträdgårdsförening >>
Zinkens odlarförening  >>


Östermalm:

Söderbrunn Koloniförening  >> • BRONS (7 st)


Enskede:

Snösätra norra fritidsträdgårdsförening  >>


Farsta:

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening  >>


Skarpnäck:

Eken, Koloniförening  >>

Listuddens koloniträdgårdsförening >>

Orhems fritidsträdgårdar/Trekanten  >>

Orhems koloniträdgårdsförening  >>

Skarpsnäck Koloniträdgårdsförening  >> • SILVER (1 st)


Bromma:

Råcksta Fritidsträgårdar  >>


 • GULD (4 st)


Bromma:

Linnea koloniträdgårdsförening  >>


Farsta:

Gubbängens Fritidsträdgårdar  >>
(enbart mail pga saknar egen hemsida)


Skarpnäck:

Björkhagens Fritidsträdgårdar  >>


Södermaim:

Långholmens koloniträdgårdsförening  >>