Om föreningen

Foto: Peter Bonde

Om föreningen

Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK)
bildades 1986. Området har 86 st odlingslotter.

Vi är anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar (SK), som är vår regionala del i Koloniträdgårdsförbundet.

Vi är även med i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av 15 odlingsföreningar som ligger söder och sydost om Stockholm. Medlemmar i Enskede gård har möjlighet att gå på möten, föreläsningar och kurser som SoS presenterar, oftast helt utan kostnad.

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar  och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljödiplomering och biologisk mångfald. 

Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå till hösten 2021 enligt Koloniträdgårdsförbundets nya kriterier från våren 2020. Ny miljödiplomeringscirkel startar 22 feb.

Läs mer/länk: Historik & kåseri om Enskede gård  >>

Enskede gårds koloniträdgårdar  - Verksamhetsplan & viljeinriktning 2020


Syfte

Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.


Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering hösten 2020.
 • Att behålla arrenderade området intakt fram till 2025.
 • Att få grus till gångar och parkering.
 • Att ny biodlare anlitas och avtal skrivs med denne.
 • Att inspirera till att arbetsgrupper bildas.
 • Att alla medlemmar skriver på avtal och regelverk för att säkerställa att alla medlemmar har samma dokument.
 • Att undersöka utökat samarbetet med Högdalens biokolanläggning – i syfte att få biokol.
 • Att informera om studier i olika former.
 • Att införskaffa ett arbetsbord för gemensamt bruk.
 • Att informera om aktualiteter.
 • Att informationsskyltar sätts upp vid grindarna och miljödiplomeringsskyltar vid entréerna.


Aktiviteter

- Informationsträffar och cirklar.

- Föreläsningar och samverkan i nätverket SoS

- Sociala aktiviteter

- ”Öppna styrelsemöten”, då medlemmar är välkomna.

- Frö- och plantbyten på området.

- Färdigställande av rabatt längs staketet vid boden.

- Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare.


Tid

Verksamhetsåret 2020