Om föreningen
Vår på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde_IMG_8300
Sommar på kolonin, 2021. Foto: PeterBonde
Tidig höst på kolonin, 2022. Foto: Peter Bonde IMG_9036
Höst på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde IMG_7974
Vinter på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde
Vinter på kolonin, 2022. Foto: Peter Bonde

Bildspel: Året på kolonin. Foto: Peter Bonde

(För större bild, klicka på bilden!)

Om föreningen

Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK)
bildades 1986. Området har 86 st odlingslotter.

Vi är anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar (SK), som är vår regionala del i Koloniträdgårdsförbundet (KTF).

Vi är även medlemmar i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av 10 odlingsföreningar som ligger söder och sydost om Stockholm. Medlemmar i Enskede gård har möjlighet att gå på möten, föreläsningar och kurser som SoS presenterar, oftast helt utan kostnad.

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar  och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljödiplomering och biologisk mångfald. 

Under 2017 blev föreningen grunddiplomerad.

EGK Miljögrupp startade 10 juni 2021. Målet för Miljögruppen är att föreningen fortsätter arbetet och uppgraderar till kommande nivåer i enlighet med KTFs nuvarande kriterier.

11 sept 2023 blev föreningen uppgraderad till bronsnivå.

Läs mer/länk: Historik - Kåseri om Enskede gård  >>

Enskede gårds koloniträdgårdar - Verksamhetsplan & viljeinriktning för 2024

Återkommer efter årets årsmöte...

**************

Enskede gårds koloniträdgårdar  - Verksamhetsplan & viljeinriktning för 2023

Syfte
Enskede gårds koloniträdgårdar ska vara en öppen och välkomnande förening, som gemensamt genom odlingsglädje arbetar för en upplevelse av sammanhang både mellan medlemmar, hos besökare.

Vi vill genom vårt område öka intresset och förståelsen för den biologiska mångfalden, odling och vikten av det kollektiva.

Mål

 • Att fortsätta arbetet med miljödiplomeringen.

 • Att behålla arrendet intakt fram till 2025.

 • Att öka engagemanget hos föreningens medlemmar.

 • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas.

 • Att inspirera till studier i olika former.

 • Att förmedla information till medlemmarna på ett effektivt sätt.

 • Att undersöka möjligheten till en ytterligare information- och inspirationskanal.

 • Att underhålla och vattensystemet.

 • Att vattenfrågan följs upp i samarbete med FSSK (anm: Numera SK), Koloniträdgårdsförbundet, Stockholms stad och Stockholm vatten. Besiktning av mätarkammare, ledningar etc, görs av rörmokare.

 • Att måla och underhålla staketet runt koloniområdet

 • Att få grus till gångar och parkering.

 • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor).

 • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet.

 • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet samt om anläggande av nya koloniområden.

 • Att styrelsen ser över skapandet av en längre plan för verksamheten och för reparationer på området


  Aktiviteter

  • Informationsträffar och cirklar.

  • Föreläsningar och samverkan i nätverket SOS.

  • Sociala aktiviteter.

  • "Öppna möten" då medlemmar är välkomna att träffa styrelsen.

  • Frö- och plantbyten på området.

  • Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare.

  • Medverkan från fler medlemmar i gemensamt arbete för föreningen


  Tid
  Verksamhetsåret 2023

  Risk
  Vi hoppas att 2023 inte drabbas av tidigare års restriktioner på grund av ökad smittspridning.

  - - -   - - -   - - -

  KALENDARIUM 2023

  Januari - Motioner skickas in senast 22 januari

  Februari - Årsmöte 19/2 kl. 16-18

  Mars - 30 mars-2 april Nordiska trädgårdar, Älvsjömässan

  April - Vattnet slås på omkring v. 17

  Maj - Städ och arbetsdagar

  Juni - Syn

  Juli - Uppföljning av syn

  Augusti ---

  September - Städ och arbetsdagar och gemensam skördefest

  Oktober - Vattnet slås av

  November ---

  December - Kallelse till årsmöte skickas ut