Om föreningen
Vår på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde_IMG_8300
Sommar på kolonin, 2021. Foto: PeterBonde
Tidig höst på kolonin, 2022. Foto: Peter Bonde IMG_9036
Höst på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde IMG_7974
Vinter på kolonin, 2021. Foto: Peter Bonde

Bildspel: Året på kolonin. Foto: Peter Bonde

(För större bild, klicka på bilden!)

Om föreningen

Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK)
bildades 1986. Området har 86 st odlingslotter.

Vi är anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar (SK), som är vår regionala del i Koloniträdgårdsförbundet (KTF).

Vi är även medlemmar i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av 15 odlingsföreningar som ligger söder och sydost om Stockholm. Medlemmar i Enskede gård har möjlighet att gå på möten, föreläsningar och kurser som SoS presenterar, oftast helt utan kostnad.

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar  och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljödiplomering och biologisk mångfald. 

Under 2017 blev föreningen grunddiplomerad, målet är upp-gradering till bronsnivå under hösten 2022 enligt KTFs nya kriterier från våren 2020. EGK Miljögrupp startade 10 juni 2021..

Läs mer/länk: Historik - Kåseri om Enskede gård  >>

Enskede gårds koloniträdgårdar  - Verksamhetsplan & viljeinriktning för 2022
(OBS! 2022 års text läggs upp så snart styrelsen är klar med den)

Syfte
Enskede gårds koloniträdgårdar ska vara en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.

Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering 2022, samt därefter fortsätta till silver.
 • Att behålla arrendet intakt fram till 2025.
 • Att utreda idall vattensystemet behöver underhållas och i så fall hur detta bör göras på bästa sätt.
 • Att utreda om gångar och parkering bör grusas och i så fall hur detta bör göras på bästa sätt.
 • Att förbättra introduktion för nya medlemmar.
 • Att påbörja en inventering av medlemmarnas kompetenser och intressen för att ta till vara på dessa och underlätta engagemang i föreningen.
 • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas
 • Att inspirera till och möjliggöra studier i olika former, i egen regi och/eller i samverkan med nätverket SoS.
 • Att stärka samarbetet och samverkan med andra koloniföreningar i området.
 • Att informera om aktualiteter
 • Att utreda behoven av underhåll på området och planera årets underhåll i början av året.
 • Att underhålla staketet runt koloniområdet
 • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor)
 • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet och kring staketet samt rensa bort nedhängande grenar över staketet
 • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet.


Aktiviteter

 • Önskemål om att fortsätta med två städdagar per år, samt även gärna uppmuntra till och delta i planeringen av ytterligare informationsträffar, sociala aktiviteter, samt att frö- och plantbyten kan genomföras. Styrelsen vill verka för att fler medlemmar kan delta i ett gemensamt arbete för föreningen.
 • Fortsatt information på anslagstavlor till medlemmar/besökare, i föreningens facebookgrupp och hemsida.

Tid
Verksamhetsåret 2022

Risk
Pandemin som pågått under 2020 kommer fortsatt prägla våra liv under 2022, exakt hur är dock omöjligt att avgöra. Det innebär en osäkerhet om i vilken mån planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras. Det kan innebära att samverkan behöver ta nya former och att gemenskap i föreningen och mellan olika koloniföreningar fortsättningsvis behöver planeras med omtanke och med olika alternativ.