Om föreningen

Foto: Peter Bonde

Om föreningen

Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK)
bildades 1986. Området har 86 st odlingslotter.

Vi är anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar (SK), som är vår regionala del i Koloniträdgårdsförbundet.

Vi är även med i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av 15 odlingsföreningar som ligger söder och sydost om Stockholm. Medlemmar i Enskede gård har möjlighet att gå på möten, föreläsningar och kurser som SoS presenterar, oftast helt utan kostnad.

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar  och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljödiplomering och biologisk mångfald. 

Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå till våren 2022 enligt Koloniträdgårdsförbundets nya kriterier från våren 2020. Planerade Miljödiplomeringscirkeln ändras till EGK Miljögrupp. Start 10 juni 2021..

Läs mer/länk: Historik & kåseri om Enskede gård  >>

Enskede gårds koloniträdgårdar  - Verksamhetsplan & viljeinriktning 2021


Syfte

Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening, som gemensamt arbetar för en upplevelse av sammanhang mellan medlemmar, hos besökare och för koloniträdgårdsrörelsen.
Vi vill öka förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö.


Mål

 • Att uppgradera till bronsnivån i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering
 • Att behålla arrendet intakt fram till 2025. Att underhålla vattensystemet
 • Att få grus till gångar och parkering
 • Att inspirera till fortsatt arbete i befintliga arbetsgrupper och till att nya bildas
 • Att inspirera till studier i olika former
 • Att informera om aktualiteter
 • Att måla färdigt staketet runt koloniområdet
 • Att underhålla boden (målning av väggar och takrännor)
 • Att hålla undan invasiva växter från på koloniområdet och kring staketet samt rensa bort nedhängande grenar över staketet
 • Att ha kontakt med Stadsdelsförvaltningen i frågor om egna koloniområdet samt om anläggande av nya koloniområden


Aktiviteter

 • Informationsträffar och cirklar
 • Föreläsningar och samverkan i nätverket SOS
 • Sociala aktiviteter
 • "Öppna möten" då medlemmar är välkomna att träffa styrelsen
 • Frö- och plantbyten på området
 • Information på anslagstavlor till medlemmar/besökare
 • Medverkan från fler medlemmar i gemensamt arbete för föreningen


Tid

Verksamhetsåret 2021


Risk

Pandemin som pågått under 2020 kommer enligt prognosen att fortsätta in på 2021 och därmed även gällande restriktioner. Det innebär en osäkerhet om i vilken mån planerade aktiviteter är genomförbara.