Medlemssida

MEDLEMSSIDA

Nyhetsbrev 2020 - Enskede gårds koloniträdgårdarSom medlem får du tidningen Koloniträdgården 4 ggr/år.
Har du inte fått den, kontakta styrelsen >> 

Utskick från Styrelsen 2020


 • Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
  Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
  Ny syn görs 19 juli...
  Mer info: Mail dd. 28 juni >>


 • Fyllnadsval till valberedningen (1 person) sker Per Capsulam.
  Nominering: maila in förslag senast 5 juli...
  Mer info: Brev dd. 22 juni >>

 • Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
  Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
  Ny syn görs 19 juli...
  Mer info: Mail dd. 28 juni >>

 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
  "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 11 juli, kl. 13.30-16.00.
  V
  i träffas - med lagom avstånd - för att prata om föreningen, odling, koloniträd-gårdsrörelsen och val inför kommande årsmöte...
  Mer info/länk: Mail dd. 3 juli >>  (inställd pga regn, @ dd. 10 juli)

 • Kallelse till extra årsmöte, val till valberedningen (1 pers)

  Kallelse går ut måndag 6 juli och sex veckor senare är måndag 17 aug vilket är sista dagen att svara. Efter 17 aug 2020 räknas rösterna ihop och resultatet skickas ut till alla medlemmar...

  Mer info/länk: Mail dd. 6 juli  >>


 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
  "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 18 juli, kl. 13.30-16.00.
  V
  i träffas - med lagom avstånd - och har kaffeknytis på lagom avstånd till varandra för att prata om föreningen, odling och koloniträdgårdsrörelsen.

  Och vilka val vi behöver göra kommande årsmöte förstås...
  Mer info/länk: Mail dd. 15 juli  >>


 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) 

  Samtidigt som vi alla förbereder odlingarna, behöver vi också förbereda val till
  förtroendeposter i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
  Är du sugen på att ställa upp för val eller vet du någon du tycker skulle passa?
  Mer info/länk: Mail 2020

 • Festkommitén (Ingrid, Maria, Jocke och Susanne) bjuder in till Knytisfika på lagom avstånd, lördag 22 augusti kl.13.30 med avslut vid 16..
  Mer info/länk: Mail dd. 18 aug  >>

 • Städdagar 12-13 sept

  Nu inbjuder vi med försiktighet till två dagars städhelg.

  Det kommer att anslås lista för närvaro och arbetsuppgifter.

  Arbetet sker enskilt eller i små grupper t ex familjevis för att följa FHM: rekommendationer...
  Mer info/länk: Mail dd. 6 sept  >>

 • Valberedningen (Marianne, Ingrid och Susanne) 

  Valberedningen håller som bäst på att kontakta er som är föreslagna till förtroendeuppdrag i koloniföreningen. Utan styrelse, revisorer och valberedare, ingen odling, så det är dags att ställa upp!

  Kanske har du suttit i styrelsen förut, eller aldrig, det spelar ingen roll!

  Mer info/länk: Mail dd. 20 sep  >>

 • Vattnet stängs av lördagen 17 okt, mitt på dagen.
  Mer info/länk: Mail dd. 6 okt  >>

Medlemsrabatter via Koloniträdgårdsförbundet (2020)

Rabattkoder hittar du i tidningen Koloniträdgården.


Rabatt hos grdn.tech

grdn.tech säljer smarta trädgårdsstål, odlingslådor och driv-/planteringsbänkar.

10% rabatt på hela sortimentet.

Mer info/länk: www.grdn.tech >>

 

Frörabatt hos Impecta

Impecta erbjuder 10% rabatt vid köp av fröer via impecta.se.

Rabatten gäller endast köp av fröer via hemsidan. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Mer info/länk: www.impecta.se >>


Färg hos Flügger

Flügger erbjuder 20% rabatt på färg, 10-20% på tapeter samt 10% på tillbehör.

Gäller endast i Flüggers egna butiker.

Mer info/länk: www.flugger.se >>

 

Klostra

Klostra ger 10% rabatt på plantor, lök, knölar, rötter och fröer.

Kan ej kombineras med andra rabatter och specialpriser.

Mer info/länk: www.klostra.se >>

Guldkannan Towa

Vi firar 10 års jubileum och ger 10% rabatt vid köp av Guldkannan Towa.

Erbjudandet gäller året ut. Mer info se Kolonitidningen 3/2020.

Mer info/länk: www.klostra.se >>


**************


Erbjudande: Stadsodlingens historia

Vill du veta mer om kålträdgårdarnas och koloniträdgårdarnas histora, hur växthusen kom till och om hur man odlade staden under antiken och medeltiden?

Du har möjlighet att köpa boken om stadsodlingens historia till rabatterat pris, 200 kr + frakt (rek pris i handeln: 239 kr)

Mer info se Kolonitidningen 3/2020.

Mer info/länk: www.votumforlag.se >>

Rådgivning trädgårdsfrågor


Odlingsrådgivare EGK
Susanne Wiberg: jordkultur@gmail.com

Lott 29, odlingsrådgivare


Trädgårdsrådgivare FOR

Ulf Nilsson:   ulf.nilsson@koloni.org
Trädgårdsrådgivare, Koloniträdgårdsförbundet (KTF)


Ring eller maila dina frågor om trädgård och få svar av Fritidsodlarnas rådgivare (FOR)

Tel. 018-15 26 00    radgivning@for.se


*** *** ***


1000 nya träd och buskar är Koloniträdgårdsförbundets kampanj inför sitt 100-årsjubileum.

Förhoppningen är att medlems- föreningar och kolonister kommer
att bidra till att detta mål uppnås till augusti 2021.

Läs mer på deras hemsida: kolonitradgardsforbundet.se


Obs! För att plantera träd behöver du kontakta styrelsen >>


*** *** ***


Remissyttrande om Biologisk mångfald i Stockholms stad 2020

Det kunde avlämnas till kommunstyrelsen tack vare det utmärkta arbete som den kvalificerade och engagerade arbetsgruppen
trots tidspressen utförde!

Läs remissyttrandet dd. 20-09-23  >>