Enskede gård historia

Enskede Gård - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Enskede Gårds tunnelbanestation ligger.


Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Enskede Gårds tunnelbanestation under kultur-huvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 1998.


Källa: https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29831  >>