Styrelse & Arbetsgrupper

Styrelse & Arbetsgrupper 2022

Ledamöter/ansvarsområde:

Anja Wikén, lott 61/ordförande, studieansvarig

Johan Malmberg, lott 17/kassör

Sonja Edenius, lott 67

Josefin Fürst, lott 75

Tove Hofsten, lott 21

Maria Lennartsson, lott 26 (Kullengruppen)

Kristina Nordling, lott 43


Revisorer

Anna Bernström, lott 22A

Thomas Lundgren, lott 30

 

Valberedare

Gunilla Östgren, lott 63

Anne Nilsson, lott 40

Mia Wallerud, lott 16


Vill du ha kontakt med styrelsen?

E-post info@enskedegardskoloni.se >>Medhjälpare: Miljödiplomering/EGK Miljögrupp, hemsida, SoS-odlingsföreningar

samt ledamot SKs Miljökommitté (MK). Anette, lott 34


Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon arbetsgrupp, eller har förslag på  ny arbetsgrupp.

E-posta ditt intresse  >>


- EGK Miljögrupp: Ansvarig: Anette/lott 34. Meg/lott 6B och Peter/lott 50. Vi blir gärna några fler!

- Fruktlunden: Meg/lott 6B och Peter/lott 50.

- Kullengruppen: Ansvarig: Ingrid/lott 41, Kristina/lott 43, Maria L/lott 26, Markus/lott 20.

- Invasiva växter: Gruppen är just nu vilande, men anmäl ditt intresse om du vill vara med!