Styrelse & Arbetsgrupper

Styrelse & Arbetsgrupper 2022

Ledamöter/ansvarsområde:

Anja Wikén, lott 61/ordförande, studieansvarig (1 år)

Johan Malmberg, lott 17/kassör (2 år)

Maria Lennartsson, lott 26 (Kullengruppen) (2 år)

Kristina Nordling, lott 43 (1 år kvar)

Marianne Resare, lott 58 (2 år)

Louise Fredriksson, lott 36B (1 år)


Revisorer

Helena Rehn, lott 13 (2 år)

Thomas Lundgren, lott.30 (1 år kvar)

 

Valberedare

Gunilla Östgren, lott 63

Anne Nilsson, lott 40

Anna Bernström, lott 2A


Vill du ha kontakt med styrelsen?

E-post info@enskedegardskoloni.se >>Medhjälpare/Anette (lott 34): Miljödiplomering/Miljögruppen och hemsida.

Representant SoS-odlingsföreningar samt ledamot SKs Miljökommitté (MK).Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon arbetsgrupp, eller har förslag på  ny arbetsgrupp.

E-posta ditt intresse  >>


- EGK Miljögrupp: Ansvarig: Anette (L: 34). Meg (L: 6B), Peter (L: 50), Sonja (L: ).
   Vi blir gärna några fler!

- Fruktlunden: Meg/lott 6B och Peter/lott 50.

- Kullengruppen: Ansvarig: Ingrid/lott 41, Kristina/lott 43, Maria L/lott 26, Markus/lott 20.

- Invasiva växter: Gruppen är just nu vilande, men anmäl ditt intresse om du vill vara med!