Styrelse & Arbetsgrupper

Styrelse & Arbetsgrupper 2019-2020

Kassör: Philip Wahren, lott 48

 

Sekreterare: Gunilla Östgren, lott 63 

 

Ledamöter:

Anne Nilsson, lott 40

Marianne Zetherlund, lott 75

Miia Carneström, lott 14Medhjälpare: Studier & SoS, miljödiplomering, hemsida:
Anette Svedberg, lott 34 (samt med i Sk's Miljökommitté)


Revisorer

Tobias Linghag, lott 57

Tove Magnusson, lott 64

 

Valberedare

Marianne Resare, lott 58

Susanne Wiberg, lott 29

Ingrid Zetterberg, lott 41


Arbetsgrupper (uppdateras)

- Fruktlunden

- Kullengruppen

- Invasiva växter