Kalendarium

KALENDARIUM 2022

För ytterligare info och länkar:  Aktuellt  >>

Januari 

- - -

Februari 

Årsmöte gällande  2021, 20 feb (Per capsulam även i år)


Medlemsrabatt Runåbergs fröer, 15% rabatt ekofröer 14-28 feb
OBS! Gäller endast EGK medlemmar!

Mars        

- - -

April    

Gemensam beställning av jord, gödsel mm. 

Maj

Vattnet sätts på


Vårens städdagar (obligatorisk)

Tänk på att hålla avstånd och följa FHM rekommendationer!

Juni         

Syn av samtliga lotter

Juli          

Eftersyn görs för att följa upp att åtgärder är utförda

Augusti   

Uppföljning av syn och beslut om ej förlängda avtal

September

Gemensam städdag för hösten (obligatorisk)

Tänk på att hålla avstånd och följa FHM rekommendationer!

Oktober  

Vattnet stängs av

November 

- - -  

December

Gott Nytt odlings- och verksamhetsår!