Kalendarium

KALENDARIUM

För specifika datum, samt info och länkar:  Aktuellt  >>

Januari 

- - -

Februari 

Årsmöte

Mars        

- - -

April    

Gemensam beställning av jord, gödsel mm. 

Maj

Vattnet sätts på


Gemensam städdag/ar för våren  (obligatorisk)

Juni         

Syn av samtliga lotter

Juli          

Eftersyn görs för att följa upp att åtgärder är utförda

Augusti   

Uppföljning av syn och beslut om ej förlängda avtal

September

Gemensam städdag/ar för hösten  (obligatorisk)

Oktober  

Vattnet stängs av

November 

- - -  

December

Gott Nytt odlings- och verksamhetsår!