Lätt om odling - index

Broschyrserien: "Lätt om odling" (översikt)

Mer info/länk till Lätt om odlingsbroschyrerna >>

Lätt om odling kan du beställa från Koloniträdgårdsförbundets kansliet kansli@koloni.org


Vill du få Lätt om odling hemskickat kan du få det gratis för medlemmar och till självkostnadspris + porto

för icke medlemmar.


Index för alla 50 (vissa av dem är under omarbetning, klara under 2020)

1.

Så förbättrar du jorden

26.

Locka trädgårdens flygande vänner

2.

Skörda och lagra

27.

Odla kryddväxter

3.

Växterna behöver näring

28.

Att lyckas med rosor

4.

De nödvändiga redskapen

29.

Vatten

5.

Planera din odlingslott

30.

Köp bra växter

6.

Från frö till planta

31.

Fröodla i kruka

7.

Lättodlade grönsaker

32.

Häckar

8.

Odla potatis

33.

Sniglar och snäckor

9.

Växtskydd

34.

Odla frukt

10.

Sommarskötsel

35.

Blommor på lotten från vår till höst

11.

Ekologisk odling

36.

Gör egna plantor

12.

Odla i eget växthus

37.

Perenner

13.

Kompostera trädgårdsavfallet

38.

Bättre skörd med flera bin och humlor

14.

Beskärning av fruktträd och bärbuskar

39.

Hallon, om odling, sorter och sjukdomar

15.

Gräsmattan

40.

Gödsling med urin

16.

Att odla i norr

41.

Biologisk bekämpning i växthus och trädgård

17.

Växter för hårt klimat

42.

Frukt och bär på liten lott

18.

Naturnära trädgård

43.

Spanska skogssnigeln

19.

Marktäckning

44.

Fleråriga klättrare

20.

Ogräs

45.

Gröna punkter för miljön - om miljödiplomering

21.

Gröngödsling

46.

Päronrost

22.

Ovanliga grönsaker

47.

Biologisk mångfald i trädgården

23.

Odla bär

48.

Bladkantgnag av öronvivlar

24.

Skadegörare på fruktträd

49.

Beskärning av buskar

25.

Rådjur och gnagare

50.

Trädgård och hälsa