Miljödiplomering

MILJÖDIPLOMERING - från grundnivå till brons 2021

Miljödiplomeringscirkel 2021 - Dags att uppdatera till brons!

Cirkelstart april, kl. 18.00 (via Zoom) Anmäl dig nu  >>

 • Nu är det dags att anmäla sig till 2021 års Miljödiplomeringscirkel, start mitten mars. Målet för denna cirkel är att föreningen uppgraderar till brons i höst.

  Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt.
  Häng med från början och anmäl ditt intresse via mail  >>.
  Under våren 2021 träffas vi via Zoom. Sen får vi se när och hur vi kan ses på ”riktigt”. Totalt 6-8 träffar under året. Hör av dig om du har frågor!
  Mer info nedan...

  Begränsat antal platser, först till kvarn. I samarbete med Studiefrämjandet.

  Anmälan info@enskedegardskoloni.se
  Mer info/länk: Mail dd. 11 feb  >>
  Mer info/länk: Affisch dd. 11 feb  >

Zoomträff måndag 8 feb kl. 18.00-19.00
Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomeringscirkel. 

 • Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson på Studiefrämj-andet, berättar om Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering och varför den är så viktig. Hon berättar även om studiecirklar och hur de fungerar.
  Anette Svedberg, cirkelledare, berättar om årets Miljödiplomeringscirkel och om planering inför bronsuppgraderingen i höst. 
  Oavsett om du senare vill vara med i cirkeln eller inte, anslut och lyssna på Ingrid Rogblad. Ingen kostnad eller bindning. Finns även plats för frågor.

  Att ansluta till Zoom är lätt och enkelt via dator, surfplatta eller mobil.
  Inbjudningslänken mejlas ut efter anmälan.

  Anmälan mejlas till: info@enskedegardskoloni.se  >>
  Mer info/länk: Mail dd. 3 feb  >>    Affisch dd. 3 feb  >>
  Enkel instruktion zoom  >>    Detaljerad instruktions zoom  >>
  Vill du ha hjälp med Zoom, mejla  >>Koloniträdgårdförbundet om miljödiplomering

Koloniträdgårdsförbundet förespråkar att föreningarna miljödiplomerar sig.

Så här skriver de på sin hemsida om miljödiplomering  >>


"Miljödiplomera din förening!

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårds-föreningarnas verksamhet. Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel.


Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra.


Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning.


Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön,


Föreningen ska först uppnå en grundnivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer (brons, silver, guldnivå) genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: "organisation", "jord och odling", "biologisk mångfald", "vatten", "energi, material, avfall" samt "transport och maskiner".


Koloniträdgårdsförbundet - Miljödiplomering.

Ladda ner/läs: Häfte med information och kriterierna för miljödiplomering  >>


För ytterligare information:

Kontakta trädgårdskonsulent Ulf Nilsson: ulf.nilsson@koloni.org angående Koloniträdgårdsförbundets arbete beträffande miljödiplomering.Enskede gårds miljödiplomering - från grundnivå mot brons


Grunddiplomering 2017

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljö-

diplomering. Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå enligt Koloniträdgårdsförbundets regler.


Grunddiplomeringen arbetades fram av Miljögruppen, främst Anita Jarnestedt och Gunilla Östberg. På sluttampen tillkom Louise Fredriksson och Anette Svedberg (Anette var inte med i slutfasen pga. hjärnskakning)


Enskede gårds miljödiplomerings- & odlingscirkel 2019

En kombinerad miljödiplomerings- och odlingscirkel med syfte att fortsätta med miljödiplomeringsarbetet, följa odlingsåret och uppgradera till bronsnivå startades januari 2019 av Anette Svedberg. Ett gäng glada och entusiastiska odlare träffades en gång i månaden från januari till november 2019, totalt blev det tio träffar.

Vi fick stor hjälp av Kjell Eklind/Studiefrämjandet både med material, kopiering, rådgivning och lokaler. Även Ulf Nilsson/Koloniträdgårdsförbundet var till stor hjälp med tips och råd.. Vi fick bl.a varsin uppsättning av Koloniträdgårdsförbundets serie "Lätt om odling" som vi använde som studiematerial i cirkeln. En uppsättning finns i boden som alla kan låna. Även vår egen odlingsrådgivare Susanne var till hjälp.


Som studiematerial användes "Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar" och "Lätt om odling" från Koloniträdgårdsförbundet, boken "Med gröna fingrar, träd-gårdsrådgivarnas praktiska handbok" (boken finns att låna i boden),

Kjell Eklind  delade med sig av många broschyrer och häften till oss i cirkeln.


Cirkeln planerades att pågå i första hand under 2019 med en träff per månad (utom juli och december) tanken var att vi skulle sammanställa ett häfte i slutet på cirkeln men det hanns inte med. Vi tog fram bl.a vilka kriterier som kunde fokuseras på och implementeras hos medlemmarna inför kommande uppgradering till bronsnivån. Tanken är också att arbeta fram ett förslag till miljöpolicy. På en av anslagstavlorna på verandan kommer det finnas mer information om miljödiplomering.


Föreningen har ingen lokal eller klubbhus som fungerar för studier..

Men vi fick hjälp av Studiefrämjandet så att vi kunde anordna träffar i deras lokaler på Norrtullsgatan (nära Odenplan) under de kallare månaderna, när det var varmare var vi på koloniområdet.


Förutom att arbeta med miljödiplomeringen lärde vi oss mer om odling och gjorde även visst praktiskt arbete, bl.a lånade vi jordmätare av Koloniträdgårdsförbundet i juni och utförde pH-mätning av jorden på våra respektive lotter samt på kullen, i fruktlunden och invid boden. De flesta hade lite för höga pH-värden.

Vi fick tips av Kjell Eklind om hur vi kunde förändra jorden och vad vi skulle tänka på. Vissa av oss gjorde även rullprov av jorden.

I augusti bjöds Kjell Eklind/Studiefrämjandet in för en uppföljande pH-mätning. Då mätte vi på samma ställen och noterade skillnaderna. Kjell gav oss många värde-fulla tips angående jord, komposter och mångfald.


Vi funderade och diskuterade kring bl.a:

- planering inför bronsnivån, vilka kriterier är lämpliga för uppgradering till brons

- kompostering, hur kan den fungera bättre

- ekomärkning, ekologiska fröer, e-planta (kvalitetsmärkning)

- förkultivering/direktsådd, 1-2-fleråriga frön, vinterodling, fröbyte

- gödselvatten (bl.s nässel-, vallörts-, guldvatten)

- biologisk mångfald, växtskydd

- samodling, växtföljd (4-årig)

- jordkvalitet och hur den påverkar det som växer, indikatorväxter, pH-värde

- blommande växter under hela säsongen, örter som hjälper de vilda pollinatörerna

- klok och klimatvänlig bevattning, täckodling


Roligt var det, tiden blev knapp ibland. Lärdom till nästa cirkel att renodla, färre broschyrer och extramaterial för att underlätta för alla.

Om du vill se mer av vad vi gjorde under året finns anteckningar från träffarna i en pärm i boden som du kan låna och läsa. Glöm inte att ställa tillbaka pärmen!


Nu är det dags att anmäla sig Miljödiplomeringscirkeln 2021, start mitten mars Fortsättning på tidigare cirkeln skulle ha ägt rum förra året (2020) men pga. av Coronapandemin sköts den först upp, sen ställdes cirkeln in helt.

Vi har fått "dispans" att uppgradera till bronsnivån i höst.

Under våren 2020 kom Koloniträdgårdsförbundet med till viss del nytt material och uppdaterade kriterier. Finns att läsa om på nätet. Både deras och vår hemsida.

Inför uppdatering till brons behöver vi arbeta utefter de nya kriterierna.


Både i december 2020 och 8 februari  i år (2021) erbjöds alla medlemmar möjlighet att lyssna via Zoom på Ingrid Rogblad/Studiefrämjandet och på Anette Svedberg som berättade om kommande Miljödiplomeringscirkeln.


Anmälan och information om cirkeln är utskickad, start mitten mars

Till en början träffas via Zoom.  Begränsat antal platser.. Info om cirkeln, se ovan...

Det kommer att bli lärorikt, intressant och roligt, häng med från början!

Anmäl dig till cirkeln via mail  >>


Gröna hälsningar

Anette

Blandat om miljö & sånt


Koloniträdgårdsförbundet - hemsida  >>


Koloniträdgårdsförbundet - Miljödiplomering

Intressant läsning om miljödiplomering. Här kan du även ladda ner olika foldrar/broschyrer...

Mer info/länk: Miljödiplomering  >>


Koloniträdgårdsförbundet, Faktabanken

Här finns material, information och länkar som kan komma till nytta i kunskapsresan mot miljödiplomeringen.

Mer info/länk: Faktabanken  >>


==========


Stockholms Koloniträdgårdar (SK) - hemsida  >>

Stockholms koloniträdgårdar (fd. FSSK)

Länk till miljöpolicy, tips och info om

miljdiplomeringsarbetet och vilka föreningar som redan är diplomerade.

Mer info/länk: SK miljöpolicy  >>


Koloniträdgårdsföreningen

Skarpnäck. Bronsdiplomerade (2016)

Läs mer om deras pågående miljödiplomeringsarbete. Inspirerande!

Mer info/länk: Skarpnäck >>


==========


Artikel: Stort intresse att miljödiplomera koloniträdgårdar

"Idag är det bara drygt en tiondel av medlemsföreningarna i Koloniträdgårds-förbundet som är miljödiplomerade, men miljön står högt upp på agendan för förbundet som vill få fler i hela landet med på tåget..."

Mer info/länk: SVT.se 2018-05-11  >>


==========


Diplomeringar, Sthlm, enligt SK (2019)

Låt dig inspireras av några miljö-diplomerade föreningar i Stockholm.

Blandat stug- och odlingsföreningar.


BRONS
Eken, Koloniförening  (Skarpnäck)  >>
Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening  >>
Skarpsnäck Koloniträdgårdsförening  >>


SILVER
Linnea Koloniträdg.förening (Bromma)  >>
Råcksta Fritidsträgårdar (Bromma)  >>


GULD
Björkhagens Fritidsträdgårdar (Skarpnäck)  >>
Långholmens Koloniträdgårdsförening (Södermalm)  >>
Gubbängens Fritidsträdgårdar (Farsta)
(enbart mail pga saknar egen hemsida)