Historik - Utskick från styrelsen 2020

Historik: Utskick från styrelsen 2020

Utskick från Styrelsen 2020


 • Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
  Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
  Ny syn görs 19 juli...
  Mer info: Mail dd. 28 juni  >>


 • Fyllnadsval till valberedningen (1 person) sker Per Capsulam.
  Nominering: maila in förslag senast 5 juli.
  Mer info: Brev dd. 22 juni  >>

 • Syn 2020, mail dd. 28-06-28. Allmänt mail om årets syn.
  Mail med ev. kommentarer för åtgärd skickas till alla medlemmar separat.
  Ny syn görs 19 juli...
  Mer info: Mail dd. 28 juni  >>

 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
  "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 11 juli, kl. 13.30-16.00.
  V
  i träffas - med lagom avstånd - för att prata om föreningen, odling, koloniträd-gårdsrörelsen och val inför kommande årsmöte...
  Mer info/länk: Mail dd. 3 juli  >>  (inställd pga regn, @ dd. 10 juli)

 • Kallelse till extra årsmöte, val till valberedningen (1 pers)

  Kallelse går ut måndag 6 juli och sex veckor senare är måndag 17 aug vilket är sista dagen att svara. Efter 17 aug 2020 räknas rösterna ihop och resultatet skickas ut till alla medlemmar...

  Mer info/länk: Mail dd. 6 juli  >>


 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
  "Träffa varandra och valberedningen över en fika", lördag 18 juli, kl. 13.30-16.00.
  V
  i träffas - med lagom avstånd - och har kaffeknytis på lagom avstånd till varandra för att prata om föreningen, odling och koloniträdgårdsrörelsen.

  Och vilka val vi behöver göra kommande årsmöte förstås...
  Mer info/länk: Mail dd. 15 juli  >>


 • Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) 

  Samtidigt som vi alla förbereder odlingarna, behöver vi också förbereda val till förtroendeposter i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Är du sugen på att ställa upp för val eller vet du någon du tycker skulle passa?
  Mer info/länk: Mail 2020  >>

 • Festkommitén (Ingrid, Maria, Jocke och Susanne) bjuder in till Knytisfika på lagom avstånd, lördag 22 augusti kl.13.30 med avslut vid 16..
  Mer info/länk: Mail dd. 18 aug  >>

 • Städdagar 12-13 sept Nu inbjuder vi med försiktighet till två dagars städhelg.

  Det kommer att anslås lista för närvaro och arbetsuppgifter.

  Arbetet sker enskilt eller i små grupper t ex familjevis för att följa FHM: rekommendationer...
  Mer info/länk: Mail dd. 6 sept  >>

 • Valberedningen (Marianne, Ingrid och Susanne) 

  Valberedningen håller som bäst på att kontakta er som är föreslagna till förtroendeuppdrag i koloniföreningen. Utan styrelse, revisorer och valberedare, ingen odling, så det är dags att ställa upp!

  Kanske har du suttit i styrelsen förut, eller aldrig, det spelar ingen roll!

  Mer info/länk: Mail dd. 20 sep  >>

 • Vattnet stängs av lördagen 17 okt, mitt på dagen.
  Mer info/länk: Mail dd. 6 okt  >>

 • Miljödiplomeringscirkel 2021 - Introträff 20-12-17 kl. 18-19

  Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomeringscirkel.

  Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson Studiefrämjandet berättar om Miljödiplomering och varför det är viktigt. Hon berättar även om studiecirklar. Anette Svedberg berättar om kommande Miljödiplomerings-cirkel. Lätt att ansluta via inbjudningslänk, skickas ut via e-post.


  Osäker på Zoom?
  En snabb genomgång av Zoom innan introträffen kl. 17-17.40

  Mer info/länk: Mail dd. 14 dec  >>

  Ny möjlighet:

  Zoomträff 8 feb 2021, kl. 18.00-19.00 2021. Anmäl dig via mail  >>