Historik - Aktuellt

Historik: Aktuellt 2020

Januari 2020


Årsmöte 2018-19, kallelse skickades ut 191125

När: Söndag 19 januari, kl. 14.00.
(Kom kl 13.00 om du ännu inte skrivit på det nya kontraktet).
Var:
Samma kvarterslokal som föregående år. Planterarvägen 11 nb, T-Enskede gård.


 • Senast 22 december vill vi ha dina/era motioner, men gärna innan pga. jul/helger. Årsmöteshandlingar skickas ut 30 december.
  Senast 13 januari vill vi ha din/er anmälan att du/ni kommer på årsmötet.


Februari 2020


Fröruset - fröbytardag. Arr: Peppar & Pumpa och Studiefrämjandet

När: Söndag 19 januari, kl. 12.00-16.00
Var:
Tensta konsthall, T-TenstaMars 2020


Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar 2020 OBS! inställd

Tema: "Blomstertid. Den kommer"

När: 26-29 mars

Var: Stockholmsmässan, Älvsjö

 • 2020-03-11 Stockholmsmässan ställer tills vidare in samtliga mässor i enlighet med nationella riktlinjer i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.
  Mer info/länk: Stockholmsmässan >>

  Se Live-sändningen från Nordiska trädgårdar från 26 mars
  Mer info/länk: Trädgårdsmässan LIVE/FB  >>
  Mer info/Länk: OdlingsTV  >>

  Nordiska trädgårdar, ett samarrangemang mellan Stockholmsmässan och FOR, Fritids-odlingens riksorganisation, där Koloniträdgårdsförbundet, är en av de största medlems-föreningarna. Rabattkupong på entrebiljett hittar du i senaste numret av vår tidning Koloniträdgården nr.1/20.
  Glöm inte att ta med dig kupongen "mässpresent", finns i samma nummer!

  Om du av någon anledning inte fått tidningen, hör av dig till styrelsen, så fixar vi det! Tidningen kommer ut 4-5 gånger per år. Kom ihåg att meddela adressändring, maila styrelsen  >>


  April 2020


  Vårens gemensamma beställning av jord, gödsel mm

  Produkt/prislista mailad 30/3 >>

  Gemensam beställning av bl.a  jord, gödsel, fiberdukar, kålnät, bark, pallkragar.


  • Mejla in din beställning + namn och lottnummer till enskedegardskoloni@gmail.com senast 15/4.
   OBS! I å
   r blir det bara bara ett beställningstillfälle.

   Beräknad leveransdag: torsd 30/4 på parkeringsplatsen på kolonin.
   Avhämtning, avprickning: sker from 30/4.
   Betalningsalternativ: swish, pg eller kontant. Swish- och kontonummer mailas ut senare.(Tgross/Årsta partihallar). 


  Maj 2020


  Gemensam städdag våren 2020 OBS! inställd

  När: Lördag 9/5 

  Var: Samling vid boden för närvaro och arbetsuppgifter.  

  • Vårens städdag är inställd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Istället kommer städuppgifter kunna göras under hela maj. Välj själv tid och uppgift och om du vill utföra den själv eller tillsammans med någon. Håll behörigt avstånd!
   Typ av städuppgifter mailas ut i början av maj. Återkommer med info...

   Ingen gemensam bortforsling av avfall/bråte kommer att ske i nuläget.
   Styrelsen tar ställning och återkommer längre fram angående om gemensam städdag kan anordnas till hösten och om container då kan beställas.


  Juni 2020


  Syn av samtliga lotter - mer information finns i Nyhetsbrev dd. 20-06-04  >>

  När: v.25 (15-21/6)

  Information och kriterier mailas ut till alla medlemmar.

  • Ev kommentarer för åtgärd mailas ut till alla medlemmar separat.Ny syn kommer att göras 19 juli - då vi går igenom att markerade åtgärder är utförda.
   Arrenden som inte sköts ordentligt kommer inte att förlängas.  Fyllnadsval till Valberedningen (1 person) Mer info: Infobrev dd. 20-06-22  >>

  När: Maila in förslag senast 5 juli

  Nominering: Anmäl ditt intresse, eller föreslå någon annan (hen bör först tillfrågas!)

  Val: Sker i mittten av augusti, återkommer med datum efter 5 juli


  • Efter nomineringsförfarandet mailas namnförslag ut till medlemmarna som får ta ställning. Då vi inte kan samlas pga. Coronapandemin planeras ett sk. per capsulam. Extra årsmöte mm sker digitalt.
   Läs mer: Infobrevet mailades 22 juni  >>


  Juli 2020


  Fyllnadsval till Valberedningen (1 person) Mer info: Infobrev dd. 20-06-22  >>

  När: Maila in förslag senast 5 juli

  Nominering: Anmäl ditt intresse, eller föreslå någon annan (hen bör först tillfrågas!)

  Val: Sker i mittten av augusti, återkommer med datum efter 5 juli  Kallelse till extra årsmöte, val till valberedningen (1 pers)

  Kallelse går ut måndag 6 juli och sex veckor senare är måndag 17 aug vilket är sista dagen att svara. Efter 17 aug 2020 räknas rösterna ihop och resultatet skickas ut till alla medlemmar...

  Mer info/länk: Mail dd. 6 juli  >>  Träffa varandra och valberedningen över en fika  OBS! inställd pga regn

  Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.

  Vi träffas - med lagom avstånd - för att prata om föreningen, odling, koloniträdgårds-rörelsen och val inför kommande årsmöte...

  När: Lördag 11 juli, kl. 13.30-16.00

  Var: Vid boden/gräsmattan
  Träffa varandra och valberedningen över en fika

  Valberedningen (Marianne Resare och Susanne Wiberg) bjuder in till träff.
  "Träffa varandra och valberedningen över en fika".
  V
  i träffas - med lagom avstånd - och har kaffeknytis på lagom avstånd till varandra för att prata om föreningen, odling och koloniträdgårdsrörelsen.

  Och vilka val vi behöver göra kommande årsmöte förstås...

  När: Lördag 18 juli, kl. 13.30-16.00

  Var: Vid boden/gräsmattan
  Eftersyn görs under v. 29 för att följa upp att åtgärder är utförda

  När: 19/7, se ovan...


  Augusti 2020


  Fyllnadsval till Valberedningen (1 person) Mer info: Infobrev dd. 20-06-22  >>

  När: Maila in förslag senast 5 juli

  Nominering: Anmäl ditt intresse, eller föreslå någon annan (hen bör först tillfrågas!)

  Val: Sker i mittten av augusti, återkommer med datum efter 5 juli  Festkomittén bjuder in till knytisfika

  Festkommitén (Ingrid, Maria, Jocke, Susanne) bjuder in till Knytisfika på lagom avstånd.

  När: Lördag 22 augusti, kl. 13.30-16.00

  Var: Vid boden/gräsmattan

  Mer info/länk: Mail dd. 18 aug  >>  Uppföljning av syn - beslut om ej förlängda avtal

  När: Se ovan...


  September 2020


  Gemensam städdag hösten 2020 - lörd/sönd 12-13 september

  Nu inbjuder vi med försiktighet till två dagars städhelg.

  Det kommer att anslås lista för närvaro och arbetsuppgifter.

  Arbetet sker enskilt eller i små grupper t ex familjevis för att följa FHM: rekommendationer...


  När: lörd/sönd 12-13 september

  Var: Koloniområdet. Städuppgifter anslås vid boden.

  Mer info/länk: Infobrevet mailades 6 sept  >>


  Oktober 2020


  Vattnet stängs av för vintern

  När: lörd 17 okt, mitt på dagen.

  Mer info/länk: Mail dd. 6 okt  >>


  November 2020  - - -


  December 2020


  Miljödiplomeringscirkel 2021 - Digital introträff 20-12-17 kl. 18-19

  Häng med på digital introträff via Zoom inför kommande Miljödiplomeringscirkel.

  Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson Studiefrämjandet berättar om Miljödiplomering och varför det är viktigt. Hon berättar även om studiecirklar.

  Anette Svedberg berättar om kommande Miljödiplomeringscirkel och planering.

  Lätt att ansluta via inbjudningslänk, skickas ut via e-post.

  Osäker på Zoom? - En snabb genomgång av Zoom innan introträffen kl. 17-17.40
  Mer info/länk: Mail dd. 14 dec  >>


  Ny möjlighet: Zoomträff 8 feb 2021, kl. 18.00-19.00 2021. Anmäl dig via mail  >>  Tillbaka/Aktuellt  >>