Om föreningen

Om föreningen


Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK)
bildades 1986. Området har 85 st odlingslotter.


Vi är anslutna till Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK), som är vår regionala del i Koloniträdgårdsförbundet.


Vi är även med i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av 14 odlingsföreningar som ligger söder och sydost om Stockholm. Medlemmar i Enskede gård har möjlighet att gå på möten och föreläsningar som SoS presenterar, oftast utan kostnad.


I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar  och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljödiplomering och biologisk mångfald. 
Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå enligt Koloniträdgårdsförbundets regler.

ENSKEDE GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDAR VERKSAMHETSPLAN/VILJEINRIKTNING 2018-2019


SYFTE Enskede gårds koloniträdgårdar är en öppen och välkomnande förening som arbetar för en känsla av sammanhang mellan medlemmarna, hos besökare, för koloniträdgårdsrörelsen inom Sverige och internationellt, med kunskap om föreningsliv, odling och miljö, för vår plats i historien som köksträdgård i herrgårdsmiljö.

Vi ökar förståelsen för växter, djur, människa, odling och miljö och är en inspirerande och självklar aktör inom området Enskede gård.


MÅL  Att nå bronsnivån i Koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering

         Att alla medlemmar deltar i minst en kurs/ cirkel/ föredrag

         Att behålla arrenderade området intakt fram till 2025

         Att få grus till alla gångar och parkering

         Att vi anlitar ny biodlare och skriver avtal med den

         Att alla medlemmar skriver på regelverk och avtal så att vi säkerställer att alla har samma dokument

         Att "främja kunskapsutbytet" mellan alla medlemmar

         Att sätta upp tre anslagstavlor på boden

         Att permanenta infoskyltar vid grindarna sätts upp


AKTIVITETER Samverkansgrupp mellan koloniföreningar i Enskede Årsta Vantör, studiecirkel längre, studiecirkel intro, föredrag på verandan, städdagar med information, medlemskap i lämpliga samarbetsorganisationer, utflykter till vänföreningar, föredrag inom nätverket SOS, KUL-turdagar, konstprojekt, fester, återkommande grill, träffa styrelsen, mässan Nordiska trädgårdar, Skansenkolonisterna, vårlöksplantering på kullen, "skriva-avtalsdagar", anslagstavlor med information riktad dels till medlemmar, dels till besökare, informationsskyltar vid grindarna mm.


RESURSER Medlemmarna, Koloniträdgårdsförbundet, Skansen, SOS, Studiefrämjandet, stadsdelsförvaltningen, FSSK, koloninätverket Enskede Årsta Vantör, stallet, förskolor i området, bageriet, ateljeerna, stadsmuseum, hembyggdsföreningen, FOR-fritidsodlingens riksorganisation m.fl.


TID  verksamhetsåret 2018 - 2019


FÖRENINGENS DOKUMENT ATT LADDA NER

Ladda om sidan om du inte får upp alla fyra dokumenten på en gång.

Normalstadgar

Ordningsregler

5 kriterier för grundnivå/miljödiplomering

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar