Styrelsen

Styrelsen

 

Styrelsens sammansättning 2016 - 2017:

Maria Hagen, lott 59, ordförande

Ingegerd Gavelin, lott 54, sekreterare

Anja Wikén, lott 61, kassör

Mia Wallerud, lott 16, ledamot

Anneli Fransson, lott 72, ledamot

Philip Wahren, lott 48, ledamot

Susanne Wiberg, lott 29, ledamot

Sven Axenbo, lott 62, ledamot

 

Valberedare:

Sonja Edenius, lott 67

Ewa Wiklander, lott 39

Rickard Persson, lott 60

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar