Styrelsen

Styrelsen


Styrelsens sammansättning 2017 - 2018:

Ordförande

Susanne Stenholm Wiberg, lott 29


Kassör

Philip Wahren, lott 48


Sekreterare

Sven Axenbo, lott 62


Ledamot studier

Anette Svedberg, lott 33


Ledamot studier

Maria Frodig, lott 37


Ledamot

Markus Hultén, lott 20


Ledamot hemsida

Mari Kretz, lott 77Revisorer:


Tobias Linghag, lott 57

Tove Magnusson, lott 64


Valberedare:


Maria Lennartsson, lott 26

Anita Jarnestedt, lott 32

Peter Bonde, lott 50

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar