Styrelsen

Styrelsen


 

Styrelsens sammansättning 2017 - 2018:

Ordförande

Susanne Stenholm Wiberg, lott 29

 

Kassör

Philip Wahren, lott 48

 

Sekreterare

Sven Axenbo, lott 62

 

Ledamot studier

Anette Svedberg, lott 33

 

Ledamot studier

Maria Frodig, lott 37

 

Ledamot hemsida

Mari Kretz, lott 77

 

 

Revisorer:

 

Tobias Linghag, lott 57

Tove Magnusson, lott 64

 

Valberedare:

 

Maria Lennartsson, lott 26

Anita Jarnestedt, lott 32

Peter Bonde, lott 50

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar