Kölista

Kölistan är stängd.

 

Vi har intagningsstopp!

Vår kölista är tyvärr stängd då vi har över 70 personer i kö och bara förmedlar några få lotter per år. Vi kommer att öppna kön igen när det känns som att det går att få en lott inom en rimlig tid.

 

I Stockholm finns många koloniföreningar och det kan vara värt att kolla upp hur lång väntetid de andra har. Du hittar de via Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK), www.fssk.se

 

Ett bra sätt att snabba på kön är att be kommunen arbeta mer med att starta upp nya områden att odla på.

Här kontaktar du kommunen om parkplaner.

 

 

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar