Kalendarium

KALENDARIUM


 

Februari  Fröruset- fröbytardag med Studiefrämjandet, datum kommer

                Styrelseutbildning

 

Mars       22-25/3 Nordiska trädgårdar, Älvsjömässan

 

April       Kurs i jord, gödsel och kompost, datum kommer

               gemensam beställning av jord och gödsel

               v. 17 sätts vattnet på

              

 

Maj         5/5 EXTRA ÅRSMÖTE regler, avtal, stadgar, plats Koloniområdet

      5/5 och 6/5 städ- och arbetsdagar

               inventering av reparationsbehov av staket och redskapsbod

               gemensam eldning 6/5 i tunna på parkeringsplatsen

 

Juni         15/6  syn av samtliga lotter efter i förväg utskickad besiktningsmall

                målning av staket och bod påbörjas. Avslutas 30/9.

 

Juli           13/7 uppföljning av syn

 

 

Augusti     12/8 uppföljning av syn och beslut om ej förlängda avtal

17-19/8 Gemensamma städdagar

                 25/8 SURSTRÖMMINGSKALAS och allmänt KNYTIS!

 

 

September  Nyårsfest den 30 september kl 12-15 på kolonin. Grill och sallad, frö- och plantbyte.

   Det går bra att måla staket och göra andra städuppgifter under hela spetember.

                    30/9  avslut målning av staket och bod

                    

 

Oktober     1/10 nytt verksamhetsår

                  v. 41 stängs vattnet av

                  15/10 kallelse ut till årsmötet

                  26/10 sista dag för inlämning av motioner till årsmötet

 

 

 

Januari      20/1 ÅRSMÖTE kl 16-18

        

 

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar