Om föreningen

Om föreningen


Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK) bildades 1986.


Vi är anslutna till Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK), som är vår regionala del i nationella organet Koloniträdgårds-förbundet.


Vi är även med i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av odlingsföreningar som ligger söder om Stockholm och Sydost.


I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar utveckling i samhället har EGK under påbörjat steg 1 för att bli miljö-diplomerade enligt Koloniträdgårdsförbundets regler.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ENSKEDE GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDAR 2018Alla medlemmar är delaktiga i föreningens skötsel och bevarande.


För att öka delaktigheten har vi gemensamma fester, städ- och arbetsdagar.

Kurser och utbildningar ordnade av oss medlemmar, studiefrämjandet, FSSK och Sos.

Gemensamma inköp av jord och gödsel.

Regelbundna nyhetsbrev från styrelsen och utskick från koloniträdgårdsförbundet.


Resursinventering görs bland samtliga medlemmar så att alla kan bidra till verksamheten efter bästa förmåga.


Miljödiplomeringen fortsätter, nu med siktet inställt på bronsnivå.


Nya kullengruppen- dvs alla medlemmar som vill - utformar kullen till en pedagogisk plats

för biologisk mångfald och växtexperiment.


Regler, avtal och stadgar görs tydliga, lätta att förstå och kan därmed efterlevas.


Styrelsen tar fram en längre, finansierad underhållsplan för verksamhet och reparationer.


Vattenfrågan följs upp i samarbete med FSSK, koloniträdgårdsförbundet, Stockholms stad och Stockholm vatten. Besiktning av mätarkammare, ledningar etc, görs av rörmokare.


Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år och det firar vi!


FÖRENINGENS DOKUMENT


Ladda om sidan om du inte får upp alla dokument på en gång.

Arrendekontrakt

5 kriterier för grundnivå

Normalstadgar

Ordningsregler

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar