Om föreningen

Om föreningen

 

Föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar (EGK) bildades 1986.

 

Vi är anslutna till Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK), som är vår regionala del i nationella organet Koloniträdgårds-förbundet.

 

Vi är även med i nätverket SoS-odlingsföreningar som är en sammanslutning av odlingsföreningar som ligger söder om Stockholm och Sydost.

 

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar utveckling i samhället har EGK under påbörjat steg 1 för att bli miljö-diplomerade enligt Koloniträdgårdsförbundets regler.

Copyright © All Rights Reserved - Enskede Gårds Koloniträdgårdar